Întrebări frecvente

Atat pentru vehiculele care circula cu numere provizorii, cat si pentru vehiculele inregistrate, NU se achita peajul.

Acest lucru se datoreaza faptului ca in urma vanzarii vehiculului noul proprietar nu a efectuat transcrierea dreptului de proprietate asupra vehiculului in termenul prevazut de legislatia in vigoare (Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr. 1501/2006 privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu modificarile si completarile ulterioare).
Din acest motiv, in evidentele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, dumneavoastra figurati in continuare ca si detinator al vehiculului, iar responsabilitatea achitarii peajului revine in exclusivitate utilizatorilor (persoanele fizice sau juridice inscrise in certificatul de inmatriculare, care au in proprietate sau care, dupa caz, pot folosi in baza unui drept legal vehicule inmatriculate in Romania sau in alte state).
CNADNR nu are niciun drept in aplicarea sanctiunilor altor persoane, decat celor inscrise in certificatul de inmatriculare ca detinatori sau ca utilizatori in baza unui drept legal.

In aceasta situatie, puteti formula o contestatia la procesul verbal emis, in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia, la judecatoria in a carei circumscriptie domiciliati sau isi are sediul firma dumneavoastra.
Totodata, va puteti adresa serviciului public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, in a carui raza de competenta a fost inmatriculat vehiculul, in vederea depunerii unei notificari cu privire la instrainarea vehiculului. Notificarea trebuie sa fie insotita de copii de pe documentele justificative (contract de vanzare-cumparare, certificat de radiere fiscala pentru vehiculul in cauza).

In cazul utilizatorilor romani care isi schimba numarul de inmatriculare al vehiculului, peajul isi mentine valabilitatea in conditiile in care in baza de date a autoritatii de inmatriculare este operata modificarea respectiva. Autoritatea de inmatriculare va asigura, pe baza de protocol, accesul zilnic al CNADNR - S.A. la baza de date cu modificarile privind schimbarea numarului de inmatriculare.
In cazul utilizatorilor romani si straini, in situatia schimbarii numarului de inmatriculare al vehiculului pentru care a fost achitat tariful de trecere, peajul isi mentine valabilitatea numai in conditiile in care la emiterea acestuia numarul de identificare a vehiculului a fost inscris corect.
In conditiile in care la emiterea peajului numarul de identificare al vehiculului nu a fost inscris corect, in cazul schimbarii numarului de inmatriculare al vehiculului pentru care a fost achitat tariful de trecere, utilizatorul va solicita CNADNR - S.A., in scris, efectuarea corectiei numarului de identificare in baza de date a SIEGMCR.
Solicitarea, completata conform formularului-tip care se regaseste pe pagina web a CNADNR - S.A., se transmite acesteia, impreuna cu o copie a cartii de identitate a vehiculului, din care sa reiasa numarul de identificare corect si o copie a certificatului de inmatriculare a acestuia.
Pe baza documentelor acestor documente, CNADNR - S.A. va efectua corectia numarului de identificare daca numarul anterior de inmatriculare al vehiculului pentru care a fost emis peajul corespunde cu cel inscris in cartea de identitate a vehiculului, transmisa de utilizator.
Solicitarea se verifica in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data inregistrarii la CNADNR - S.A. si, daca aceasta este justificata, se efectueaza corectia.
Utilizatorii nu pot considera peajul valabil pentru numarul de identificare pentru care solicita corectia pana la confirmarea, in scris, de catre CNADNR - S.A. a efectuarii modificarii in baza de date.
Utilizatorii vor fi informati, in scris, de catre CNADNR - S.A. cu privire la modalitatea de solutionare a cererii, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia la CNADNR - S.A.

Restituirea sumei, corespunzatoare tarifelor achitate si neutilizate, se face numai la solicitarea utilizatorului, in situatia radierii din circulatie a vehiculului ca urmare a:

- dezmembrarii, casarii sau predarii vehiculului unei unitati specializate, in vederea dezmembrarii;

- scoaterii definitive din Romania a vehiculului;

- declararii furtului vehiculului.


Toate drepturile rezervate 2010 - 2022 @ Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România
Developed by Controlf5